Tanúsítványok

 

• CERTOP Termék – és Rendszertanúsító Ház Kft. által tanúsított
MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer.

• Tanúsítvány száma: 01-17142/16-11916
• Bevezetve: 2003 évben.


Minőségpolitika

A Rózsa Művek Kft. a technológiai fémszerkezetek gyártása, fémmegmunkálás, felületkezelés, kohászati gépgyártás, egyéb speciális gépek gyártása tevékenységeiben elsődleges célkitűzése az ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működtetésével az optimális nyereségszint mellett a kifogástalan műszaki minőségű gyártás folyamatos biztosítása.

Ennek érdekében:

 • Az érdeklődők és a leendő megrendelők igényeit a rendelkezésre bocsátott információk átvizsgálását követően a szükséges kiegészítések, pontosítások, egyeztetések során oly mértékben kívánja megismerni – a meglévő sokéves szakmai tapasztalat figyelembe vételével – hogy a megrendelők kifejezett igényein túl az általuk elvárható – és a Rózsa Művek Kft. által vállalt – igényeik is érvényesüljenek, teljesüljenek.
 • A megrendelőkkel folytatott és a szervezeten belüli, valamint a szállítókkal (alvállalkozókkal, beszállítókkal) való kommunikáció során biztosítja, hogy a felmért, illetve meghatározott igények a megvalósítás során a szakma számára egyértelműek, megvalósíthatóak legyenek.
 • Vállalkozásai során, azok minden fázisában a szerződésben, megrendelésben vállalt követelmények, a szakmai előírások, jogszabályi követelmények és egyéb vállalt érdekelt fél elvárások maradéktalan betartása és partnerei általi betartatása vezérli.
 • Eszközparkjának racionális fiatalításával és szabályozott állapotellenőrzésével, karbantartásával megelőzi a meghibásodásokból adódó késedelmes, illetve hibás teljesítést.
 • Folyamatosan figyelmet fordít a munkatársak korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, alkalmazására.
 • A minőségre jelentős hatással bíró tevékenységeket irányító, végző és ellenőrző személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös kapcsolatát úgy szabályozza, hogy annak eredménye a Megrendelő igényei maradéktalan teljesítésének biztosítéka legyen.

Céljaink között szerepelnek továbbá:

 • az Európai Unióban is megfelelő, biztos megrendelői kör kialakítása és fenntartása
 • a piaci lehetőségek kiaknázásával a megrendelői kör folyamatos bővítése
 • gépparkunk folyamatos fejlesztése
 • stabil munkahely biztosítása a munkatársaknak
 • az épület folyamatos felújítása, bővítése
 • új technológiák, korszerű műszaki berendezések, megoldások bevezetése
 • személyi állományunk folyamatos fejlesztése

A folyamatokra vonatkozó konkrét célkitűzéseket a Rózsa Művek Kft. ügyvezetője meghatározta, dokumentálta, teljesülésüket ellenőrzi, a célkitűzéseket a megrendelői elvárásoknak és a társaság elvárásainak megfelelően módosítja, aktualizálja.

A társaság minőségcéljainak megvalósításához elvárja szállítói (alvállalkozói, beszállítói) azonosulását, elkötelezettségét is.

Céljaink eléréséhez az alábbi vezetési eszközöket vesszük igénybe:

 • Gyártási tevékenységünkre kialakítottuk, működtetjük és állandóan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015 nemzetközi szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert.
 • Kapcsolattartási rendszerünk fejlesztésével hosszú távú, korrekt ügyfélkapcsolatokat alakítunk ki.
 • termékeink, szolgáltatásaink minőségét a szükséges erőforrások biztosításával (magas szintű szakismeret), a megrendelői igények rugalmas kezelésével, a munkavégzés vezetői ellenőrzésével, a megrendelői észrevételek, panaszok tapasztalatainak a munkafolyamatokba történő visszacsatolásával, valamint a minőségügyi rendszer előírásainak betartásával biztosítjuk.
 • Beszállítóink/alvállalkozóink tevékenységét rendszeresen értékeljük, és az általunk elvárt minőségi követelményeket teljesíteni képes beszállítókkal szoros együttműködési kapcsolatot alakítunk ki, hiszen vevőink magas szintű kiszolgálása csak úgy képzelhető el, ha stabil beszállítói háttérrel rendelkezünk, velük szorosan együttműködve dolgozunk.
 • Biztosítjuk, hogy Minőségpolitikánkat szervezetünk minden szintjén megértsék, elfogadják. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés, a kezdeményezés a minőség javítására.
 • Tevékenységünk biztonságos színvonaltartását minőségügyi rendszerünk folyamatos ellenőrzésével és fejlesztésével is garantáljuk.

A minőségért viselt felelősség nem korlátozódik a vezetésre. A Rózsa Művek Kft. minden munkatársa felelős és elkötelezett saját munkája minőségéért, a minőségirányítási rendszer előírásainak betartásáért, a rendszer folyamatos fejlesztéséért.

Ajka, 2018. 05. 31.